VFX

VFX2021-01-22T14:33:06+00:00

VFX (Visual effects) er teknikken hvor man manipulerer film for å formidle noe som ellers ikke hadde vært mulig, eller som er for kostbart å fange med kamera.

VFX er fantasi som ser ekte ut. Man kombinerer ofte flere elementer av 3D animasjon og ekte filmklipp fra flere kilder som til sammen utgjør en sømløs og fotorealistisk illusjon. VFX har lenge vært et viktig virkemiddel innen film og tv. Ettersom teknikken har både blitt bedre og mer kostnadseffektivt med tiden, legges det stadig mer vekt på VFX i filmproduksjoner. Kontra en ren animasjon blir sluttresultatet mer fotorealistisk når man blander den med ekte filmklipp, og seerne tror derfor oftere på produktet ved bruk av VFX.

VFX gir mange muligheter, og få begrensninger. Men selv om VFX som regel skapes mot slutten av produksjonen er det viktig å planlegge disse klippene tidlig i prosessen. Vi bruker ofte denne teknikken i egne filmproduksjoner, men leverer også denne spisskompentansen som en egen tjeneste til andre byråer og produksjonsselskaper.

Broomstick er rigget med eget studio, i egne lokaler, kun få meter fra arbeidsstasjonene. For selv om vi i mange tilfeller filmer plates og nødvendige elementer på andre lokasjoner, har vi ordnet oss en effektiv og fleksibel arbeidsløype hvor VFX artistene raskt kan kommunisere med skuespillere og resten av produksjonen i eget studio utstyrt med grønnskjerm, kameraer og lys. Dette er en stor fordel når man skal skape et VFX klipp og mangler en spesifikk type røyk, vannsprut eller menneske som skal bli en del av den endelige illusjonen.

Hva er VFX?2020-05-18T08:04:49+00:00

Kort forklart er Visual Effects (forkortet VFX) prosessen der digitale bilder lages for å manipulere eller forbedre opptak fra den virkelige verden. I disse dager er VFX den mest avanserte teknologien som brukes i filmer for å gjøre det umulige, mulig, og som regel er også målet at det skal se så realistisk ut som mulig.

Takket være VFX har vi opplevd fantastiske verdener som aldri kunne eksistert på vår planet. De første gangene man så VFX var det i kinofilmer med store budsjetter, men VFX er ikke lenger bare begrenset til store block-buster-filmer, det har også blitt et effektivt verktøy for TV-reklamer, musikkvideoer, dokumentarer, serier, og andre medier.

VFX kan brukes på måter hvor det ikke blir lagt skjul på at klippet har vært innom et VFX studio, men det brukes vel så mye, om ikke oftere på måter hvor publikum aldri legger merke til at klippet er manipulert. Arbeidet med VFX kan variere fra noe så enkelt som å legge til en logo på en bil i bevegelse, til å bygge opp og bevege oss gjennom et alternativ univers med hundrevis av kildefiler.

Å jobbe med VFX er utrolig gøy – det er det ingen tvil om. VFX gir enorme kreative friheter, men prosessene med VFX kan være komplisert og derfor litt forvirrende for de som ikke sitter med dette til daglig. Så for de spesielt interesserte – her er en forklaring på de viktigste fagordene man bruker og prosessene man må gjennom for å skape VFX.

PLATE(les engelsk)

En plate er filmopptaket man ofte har som utgangspunkt for et VFX klipp. Rett og slett basen for den endelige illusjonen. Hvis du noen gang har hørt at noen har nevnt plate i en VFX kontekst har du også kanskje hørt om cleanplating. Cleanplating er prosessen hvor man fjerner noe eller noen fra filmklippet som ellers ville forstyrret eller ødelagt illusjonen du prøver å oppnå med dette VFX klippet.

PIPELINE

En pipeline eller arbeidsløype er den generelle betegnelsen som brukes for å beskrive et sett med prosesser for å oppnå et visst resultat. Det er mest brukt for å beskrive VFX-løypen. VFX-løypen dekker alle prosessene fra forproduksjon til postproduksjon og levering. Det involverer mange ting i denne ordlisten, inkludert previz, matte paintings og tracking. At man lager en robust og effektiv arbeidsløype er en sentral del av utviklingen til et vellykket VFX-selskap.

ASSETS

Dette er 3D-modellene dine, teksturene dine og de andre kildefilene vi bruker for å skape det visuelle innholdet i VFX prosessen. Et bibliotek av ferdige eller delvis ferdige modeller og bilder som effektiviserer VFX prosessen.

TEKSTURERING

Når 3D-modeller først ferdigstilles, er de bare blanke former uten realistiske detaljer. Teksturering er en prosess som ligner på å male modellen, og gi den en overflate med riktige egenskaper.

TRACKING

Tracking er prosessen med å bestemme bevegelsen av objekter i en scene (i forhold til kameraet) ved å analysere opptakene som er filmet. Tracking er avhengig av sporingspunkter i bildet. Dette kan være sporingsmarkører som er plassert der, eller tydelige naturlige punkter på objekter som kan brukes som sporingspunkter. 3D-tracking (også referert til som matchmoving) er prosessen med å trekke ut kamerabevegelsen fra en plate for å gjenskape den i et datamaskingenerert (CGI) miljø. En 2D track, kan ofte trackes manuelt, mens 3D-tracking utføres med spesialprogramvare. 3D-tracking brukes til å gjenskape bevegelsene til et kamera i et digitalt rom. Så om du for eksempel har et klipp som beveger seg fra venstre til høyre, gjør trackingen det mulig for 3D-modellene dine å bevege seg fra venstre til høyre på samme måte i samme hastighet, slik at det ser ut som om de faktisk var der.

PREVIZ

Previz er en samarbeidsprosess som genererer foreløpige versjoner av klipp eller sekvenser, hovedsakelig ved hjelp av 3D-animasjonsverktøy. Previz brukes av filmskapere til å utforske kreative ideer, planlegge tekniske løsninger for filming, og for å hjelpe hele produksjonsteamet med å visualisere hvordan ferdige 3D-elementer vil se ut i det endelige prosjektet før endelig animasjon blir fullført.

KEYING

Keying er prosessen med å trekke ut et objekt fra bakgrunnen for å kunne kombinere det med en annen bakgrunn. For å forenkle denne prosessen bør man bruke en ‘grønnskjerm’ eller ‘blåskjerm’. Om ikke man har mulighet til det, må man bruke rotoscoping for å trekke ut et objekt fra bakgrunnen.

ROTOSCOPING

Dette er prosessen med å kutte noen eller noe ut av en mer sammensatt bakgrunn for å bruke dem på en annen måte. I motsetning til Keying som er en automatisert måte å gjøre dette på så må man manuelt tegne objektet ut frame for frame. En tidkrevende, men noen ganger en helt nødvendig prosess.

CGI

CGI også mye omtalt som CG er en forkortelse for Computer generated images. Som navnet antyder, er dette prosessen med å lage de genererte bildene som skal kombineres med de ekte filmopptakene. CGI er et ord som ofte blir brukt for å referere spesifikt til 3D-animasjon eller som et annet begrep for VFX, men CGI og VFX er ikke det samme. CGI kan betraktes som en del av VFX prosessen.

RENDER

Rendring er kalkuleringen datamaskinene gjør for å skape bildesekvenser av dine CG-scener. For å ha mer kontroll i comp(compositing) så deler man opp disse bildesekvensene i noe man kaller renderpass. Dette gjør at man lettere kan implementere renderbildene med de andre kildefilene i comp. Eksempelvis kan refleksjoner justeres på hele bildet eller på enkeltobjekter i bildet uten å påvirke noen av de andre egenskapene i bildet.

COMPOSITING

Compositing er et av de siste stegene i VFX prosessen hvor man samler og kombinerer alle sine elementer (rendersekvenser, bakgrunn, partikkeleffekter og eventuelle simuleringer som brann, vann og eksplosjoner) i sin endelig sammensetning som utgjør den sømløse illusjonen du har jobbet for.

MATTE PAINTING

Noen ganger trenger du å lage hele landskap, og så lenge du kun skal vise det fra en vinkel er det som regel mest effektivt å bygge det lagvis opp som et 2D-bilde. Før digital produksjon ble bransjestandarden, ble matte paintings malt på glass. Nå tegnes matte paintings digitalt og legges til scenen din i comp som en bakgrunn.

PARTICLE SYSTEM / PARTICLE EFFECTS

En teknikk som brukes til å lage et stort antall objekter som overholder veldefinerte atferdsregler i din 3D-scene. Dette er svært nyttig for å kontrollere mangfold av diskrete gjenstander, for eksempel asteroider eller flokker med fugler, men også som et verktøy for å skape naturfenomener som ild, røyk eller vann. Partikler er små 3D-elementer som legger til små detaljer i et klipp. Hvis det er brann, trenger du stigende gløder og røyk. Hvis det er regn, trenger du små dråper.

SFX

Folk forveksler ofte SFX (Special effects) og VFX (Visual effects). Selv om dette ikke går under VFX er det verdt å definere hvordan de to er forskjellige. For mens VFX er digitale effekter, er spesialeffekter reelle effekter utført på sett – for eksempel eksplosjoner eller stunts. Det kan også inkludere kameratriks og sminke.

Broomstick er erfarne i å lage et bredt utvalg av visuelle effekter, fra previz og animasjon til compositing. Vi kan engasjeres til både deler av, eller hele prosessen. Som nevnt så kan det bli mye prosess når man jobber med VFX, og som med alt vi lager så er det viktig at det er en klar forståelse i forkant av produksjonsstart mellom oss som artister og kundene på hva som skal lages. Ettersom endringer underveis kan skje, er det også viktig å holde en dialog om hvilke endringer som er mulig å gjøre innenfor prosjektets budsjett og tidsrammer.

Hvorfor er VFX viktig?2020-05-18T08:04:38+00:00

Mennesker har brukt forskjellige former for kommunikasjon for å uttrykke tanker, ideer og visjoner siden tidenes morgen. Film ble oppfunnet for å formidle disse historiene til publikum på en måte de forsto og følte seg underholdt av. Mange ganger er det å formidle disse historiene likevel en kompleks oppgave. Mange har slitt med å få publikum til å forstå og oppleve alt til det fulle potensialet. Noen ganger er det mangel på fantasi, men aller mest på grunn av mangel på riktig teknologi. Imidlertid har dette problemet blitt løst på grunn av økningen i VFX.

“Å se er å tro”, og å gjøre ting troverdig er ingen lett oppgave, men å lage sømløse fotorealistiske illusjoner er hovedmålet til alle VFX-artister.

VFX er ganske enkelt sagt, effekter som brukes for å gi dybde til den visuelle representasjonen av historien, og har de siste årene tatt mer og mer over for praktiske effekter. VFX fortsetter å utvikle seg og åpner stadig for nye muligheter som ikke er levedyktig å filme.

Med bruk av CGI og alle de andre verktøyene for VFX, er artister nå i stand til å ha kontroll over bildene sine på en måte som ikke var mulig før.

VFX involverer integrering av filmopptak og genererte bilder for å skape miljøer som ser realistiske ut, men ville vært farlige, dyre, upraktiske, tidkrevende eller umulige å fange på film. Uten denne teknologien ville det vært mange historier som ikke hadde vært mulig å formidle. I hvert fall ikke på en like engasjerende og overbevisende måte.

Hvem trenger VFX?2020-05-18T08:04:29+00:00

Selv om VFX ble oppfunnet for storskjermen, så er ikke teknologien lenger begrenset til en type film. Tvert imot er det et verktøy som åpner for enorm kreativ frihet uavhengig av sjanger. VFX har eksempelvis virkelig tatt seg opp i både TV og reklamebransjen. Mye fordi begge har fått høyere status etter man har sett hvordan andre har lent seg på VFX for å forsterke inntrykket, heve den visuelle kvaliteten og formidlingsevnen som VFX gir.

Etter mange prosjekter har vi sett at jo tidligere du involverer VFX teamet i prosjektet ditt – jo bedre for alle. Samarbeid er nøkkelen når det er snakk om VFX, og jo flere kreative sinn du har å jobbe med i prosjektet, jo mer sannsynlig er det å oppnå de beste resultatene. Vi kan hjelpe deg når som helst i prosjektet, men mange kunder foretrekker å engasjere oss tidlig i utviklingsprosessen. Vi kan lage konseptdesign for produkter, miljøer eller 3D-modeller. Vi kan også lage animasjoner og previsualiseringer av planlagte sekvenser.

Når VFX-produksjonen starter, kan vi sørge for on-set overvåking, fotogrammetri og HDRI. Vi kan dekke hele spekteret av VFX-, CGI- og FX-tjenester (FX-røyk, vann, brann, regn).

Hver nye kunde og prosjekt er en sjanse til å forbedre oss selv, og tilnærmingen vår er alltid den samme – å levere kvalitet i alle ledd som resulterer i et blendende stykke arbeid!

Som artist er det mange sider ved VFX man må beherske, og mange aspekter å ta hensyn til for å skape de beste klippene. Har du en utfordring til oss, eller har du spørsmål til denne prosessen så er vi her for å hjelpe!

Kontakt oss