Visualisering engasjerer et bredt spekter av målgrupper – fra investorer og politikere til ingeniørteam, sluttbrukere og forbrukere. For bedrifter som selger produkter er som regel målgruppen kjøperen, hvor visualisering må kommunisere overbevisende bilder av produktet som vil tiltrekke seg kjøperne. For gründeren og startups er det ofte Innovasjon Norge som må overbevises i første omgang før jakten på sin første investor begynner.

Produktvisualisering kommuniserer produktet nøyaktig til interessenter. Noen virksomheter kan bare ha en ide om et produkt, men søker bedre innsikt i hvordan produktet vil se ut og fungere, slik at de kan identifisere eventuelle feil i utviklingsprosessen. Med produktvisualisering kan man vurdere produktet før det i det hele tatt er laget en prototype, noe som kan føre til endringer i design og bedre forståelse av produktets funksjonalitet. Bedrifter trenger produktvisualisering for å løfte designene sine fra konsept til virkelighet. Alt fra å presentere konsepter til investorer og kommunisere funksjonaliteten til et produkt kan effektivt gjøres gjennom visualisering. Å forstå det grunnleggende om produktvisualisering og hvordan det kan utnyttes i alle faser av utviklingen, øker sjansen for et vellykket design.

Som tidligere nevnt får vi mye etterspørsel fra fisk og oljeindustrien, men de siste årene har vi sett at den største etterspørselen kommer fra de nye problemløserne. De med fokus på fornybar energi og andre innovative løsninger på samfunnets mange utfordringer. Det er fantastisk å få et innsyn i mange av disse ideene, og ikke minst hjelpe dem med å få de frem i lyset på best mulig måte!