Selv om VFX ble oppfunnet for storskjermen, så er ikke teknologien lenger begrenset til en type film. Tvert imot er det et verktøy som åpner for enorm kreativ frihet uavhengig av sjanger. VFX har eksempelvis virkelig tatt seg opp i både TV og reklamebransjen. Mye fordi begge har fått høyere status etter man har sett hvordan andre har lent seg på VFX for å forsterke inntrykket, heve den visuelle kvaliteten og formidlingsevnen som VFX gir.

Etter mange prosjekter har vi sett at jo tidligere du involverer VFX teamet i prosjektet ditt – jo bedre for alle. Samarbeid er nøkkelen når det er snakk om VFX, og jo flere kreative sinn du har å jobbe med i prosjektet, jo mer sannsynlig er det å oppnå de beste resultatene. Vi kan hjelpe deg når som helst i prosjektet, men mange kunder foretrekker å engasjere oss tidlig i utviklingsprosessen. Vi kan lage konseptdesign for produkter, miljøer eller 3D-modeller. Vi kan også lage animasjoner og previsualiseringer av planlagte sekvenser.

Når VFX-produksjonen starter, kan vi sørge for on-set overvåking, fotogrammetri og HDRI. Vi kan dekke hele spekteret av VFX-, CGI- og FX-tjenester (FX-røyk, vann, brann, regn).

Hver nye kunde og prosjekt er en sjanse til å forbedre oss selv, og tilnærmingen vår er alltid den samme – å levere kvalitet i alle ledd som resulterer i et blendende stykke arbeid!